วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 6 (ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการผู้สูงอายุใส่ใจร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจำทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการผู้สูงอายุใส่ใจร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2 ( ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง