วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างเหมากดเสาเข็มเพื่อป้องกันดินสไลด์ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อตามโครงการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการคลองสวยน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างจัดทำอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาผูกผ้าประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง