วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน จำนวน 8 โรงเรียน ในช่วงสถานการณ์แพร่การระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อโต๊ะผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างต่อเติมบันไดและทางลาดคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อโต๊ะห้องประชุมสภาฯ (ตามที่ อบต.บางตาเถร กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า ระบบ 4 ทิศทาง จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถเข็นปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อกระเบื้องปูพื้นพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง