วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2563
จ้างค่าเช่าเต็นท์และไฟส่องสว่างบริเวณจุดตรวจ จุดสกัด พระยาบันลือ ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่3 ถนนสายเลียบคลองรางตาเขียน2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างรถประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์ป้องกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3504 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 3504 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พร้อมติดตั้ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วย ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง