วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมระบบทำความเย็นรถน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มตามโครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง