วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2563
จ้างฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถเทลเลอร์ชนิด 12 ล้อ เลขทะเบียน 85-8194 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 18 ถนนสายเลียบคลองบางซอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่10 ถนนสายเลียบคลองกำนันวังฝั่งเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างยกระดับพร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 15 ( ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง