วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 (ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างต่อเติมโรงจอดรถด้านข้างศาลาเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์คนพิการทั่วไปตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 7256 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง