วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2563
จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่8 หมู่ที่10 หมู่ที่13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อน้ำดื่มสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สายที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 15-14 ถนนสายเลียบคลองสามแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 14 ถนนคันกั้นน้ำสาย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน จำนวน 7 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัด และโรงเรียนอนุบาล อบต.บางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล อบต.บางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างค่าบริการรายปี ระบบติดตามรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง