วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.74-002 สายคลองพระยาบันลือ-ศพเพลิง หมู่ที่ 8-10 ตำบลบางตาเถร กว้าง 6 เมตร ยาว794 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
11  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคออมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการอบต.ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบต.บางตาเถร ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษา(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(ซีพียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครืื่องดื่มในการประชุมสภา อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์งดเผาซังข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตมีสุข ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง