วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วย ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการทำกรอบป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาทุบทำลายพร้อมรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เสียภาษี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์
13  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบทำความเย็นรถยนต์เฉพาะกิจพยาบาล (รถกู้ชีพ-กู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 7528 สพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง