วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ( ตามแบบที อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.74-002 สายคลองพระยาบันลือ-ศพเพลิง หมู่ที่ 8-10 ตำบลบางตาเถร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
25  ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านลาดปลากราย ตำบลบางตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านลาดปลากราย ตำบลบางตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
9  ต.ค. 2561
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร 3 (ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร) ตามแบบที่ อบต.กำหด
9  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
1  ต.ค. 2561
ซื้อจัดวื้อน้ำดื่มสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง