วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( รถบรรทุกดีเชล ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 1,7,16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( รถบรรทุกดีเชล )
5  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อบ้านบอล,ห้องนุ่มนิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บษ 7392 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง