วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร) พร้อมอุปกรณ์เครื่องแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง ชนิดถังเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์บริการคนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่ประจำทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง