วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อที่นอนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อแบบบันทึกพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา (แบบเรียน แบบฝึกหัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อจัดวื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
เหมาซ่อมแซมถนนทรุดตัว หมู่ที่5
16  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บษ 7392 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง