องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 


การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    รายละเอียดข่าว

เชิญชวนร่วมใจ....ลดใช้พลังงาน กับ ขบวนการ 3ป. 1ล.

ปิด

-ปิดก๊อกน้ำให้สนิท

-ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน

-ปิดประตูม่านหน้าต่างเมื่อเปิดแอร์

-ปิดคอมพิวเตอร์เมื่อเลิกใช้งาน

ปลด

-ปลดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน

เปลี่ยน 

-เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า

-เปลี่ยนหลอดไฟเสื่อมสภาพ

-เปลี่ยนไส้กรองอากาศแอร์ฯ

-เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์เบอร์ 5

ลด

-ลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้พอเหมาะ

-ลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในที่สาธารณะ/ใช้เท่าที่จำเป็น    เอกสารประกอบ การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2562