วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สพ.2089 สายบ้านไผ่ตาโม้ -บ้านท่าข้าม หมู่ที่5-13 ตำบลบางตาเถร กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว1,890 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,565 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์และไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สพ.2089 สายบ้านไผ่ตาโม้ -บ้านท่าข้าม หมู่ที่5-13 ตำบลบางตาเถร กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว1,890 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,565 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
4  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วย จำนวน 10 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการวันผู้สูงอายุของตำบลบางตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาไฟฟ้าส่องแสงสว่างภายในบริเวณงานและทางเข้าออก พร้อมเครื่องสำรองไฟ และจอ LED แสดงผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง