องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี...[วันที่ 2019-08-20][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการเยียมบ้านผู้ยากไร้[วันที่ 2019-08-01][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการมอบบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 12 [วันที่ 2019-08-01][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการกิจกรรมสภาเด็กฯ[วันที่ 2019-08-01][ผู้อ่าน 17]
 
  ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดในชุมชน[วันที่ 2019-06-24][ผู้อ่าน 38]
 
  ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ฐานะยากจน[วันที่ 2019-06-24][ผู้อ่าน 40]
 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น[วันที่ 2019-06-24][ผู้อ่าน 38]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยสมาชิกอบต.หมู่ที่2ร่...[วันที่ 2019-06-03][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ[วันที่ 2018-10-02][ผู้อ่าน 1422]
 
  Big cleaning[วันที่ 2018-08-10][ผู้อ่าน 181]
 
  โครงการตามแนวพระราชดำริและปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ปร...[วันที่ 2017-04-20][ผู้อ่าน 208]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559[วันที่ 2016-04-19][ผู้อ่าน 590]
 
  โครงการ อบต. ห่วงใยแม่และเด็ก ประจำปี 2559[วันที่ 2016-02-12][ผู้อ่าน 688]
 
  ขอเชิญร่วมกันรณรงค์งดเผาตอซังข้าวในพื้นที่ตำบลบางต...[วันที่ 2016-02-10][ผู้อ่าน 389]
 
  โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2559[วันที่ 2016-01-26][ผู้อ่าน 1372]
 
  โครงการตำบลอยู่ดีมีสุข ประจำปี 2559[วันที่ 2016-01-14][ผู้อ่าน 437]
 
  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปี 2558[วันที่ 2015-12-21][ผู้อ่าน 504]
 
  งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...[วันที่ 2015-12-06][ผู้อ่าน 408]
 
  งานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีน...[วันที่ 2015-08-12][ผู้อ่าน 491]
 
  โครงการเยี่ยมบ้านสวย เมืองสุข เทิดไท้องค์ราชัน [วันที่ 2015-08-05][ผู้อ่าน 387]
 
  แห่เทียนจำนำพรรษา ปีงบประมาณ 2558[วันที่ 2015-08-04][ผู้อ่าน 288]
 
  แห่เทียนจำนำพรรษา ปีงบประมาณ 2558[วันที่ 2015-08-03][ผู้อ่าน 271]
 
  สุขเลิกเหล้า... เข้าพรรษานี้เริ่มเลย[วันที่ 2015-07-22][ผู้อ่าน 500]
 
  มาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิตห้วงปี 2558/59[วันที่ 2015-06-10][ผู้อ่าน 313]
 

หน้า 1|2