องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 23 พ.ย. 2564 ]10
2 หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดศูนย์พักคอย [ 30 ก.ค. 2564 ]54
3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 12 มี.ค. 2564 ]171
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ก.พ. 2564 ]81
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ม.ค. 2564 ]38
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]36
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]29
8 แบบรายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 เม.ย. 2563 ]41
9 ประชาสัมพันธ์ผลิตภัตฑ์ตะกร้าเชือกมัดฟาง [ 22 เม.ย. 2563 ]144
10 เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) [ 31 มี.ค. 2563 ]142
11 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]147
12 เรื่อง ประกาศแบบบัญชีรายการทีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 และ 4) [ 30 มี.ค. 2563 ]144
13 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป่องกันไวรัสโคโรนา 2019 [ 20 มี.ค. 2563 ]147
14 มาตราการการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 [ 4 มี.ค. 2563 ]147
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]146
16 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 [ 3 ก.พ. 2563 ]146
17 PM2.5 [ 3 ก.พ. 2563 ]147
18 เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]157
19 ประชาสัมพันธ์ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ธ.ค. 2562 ]146
20 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]145
 
หน้า 1|2|3|4|5|6