องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 


โครงการพลังคนไทยร่วมใจป่องกันไวรัสโคโรนา 2019

    รายละเอียดข่าว

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน สามารถป้องกันโรคระบาดได้    เอกสารประกอบ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป่องกันไวรัสโคโรนา 2019
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2563