องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
 

  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งมอบป้ายศูนย์ไ...
      
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการต...
      
  การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผ...
      


 
พ่อหลวงของแผ่นดิน
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556
UPDATE 21-07-2560