องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
 

  ประมวลภาพกิจกรรม
       โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน
       โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน
  โครงการเยียมบ้านผู้ยากไร้
      


PM2.5... [ 3 ก.พ. 2563 ]
 
พ่อหลวงของแผ่นดิน
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556
UPDATE 21-07-2560