องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556
UPDATE 21-07-2560

คณะผู้บริหาร

 

นายบัญชา สุนทรีเกษม

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นายวาทิตย์ ใจธรรม

นายขวัญชัย อินขันตรี

 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายสงบ บุญคลอง

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล