องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556
UPDATE 21-07-2560

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

 
นายธชะกฤช กุศลกิตติสกุล
ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร
     
-ว่าง-
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
พนักงานจ้าง
     
นายจเร  ไกรทองสุข   
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ