องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]1
2 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]8
3 ประกาศรายงานผลการดำเนินการไตรมาสที่ 2 [ 2 เม.ย. 2564 ]7
4 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]8
5 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]8
6 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]7
7 ประกาศรายงานผลการดำเนินการไตรมาสที่ 1 [ 7 ม.ค. 2564 ]8
8 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]9
9 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]7
10 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]9
11 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยาย 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]8
12 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]8
13 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]9
14 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]7
15 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]8
16 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]9
17 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]8
18 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]7
19 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]10
20 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]10
 
หน้า 1|2