องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]2
2 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]9
3 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]51
4 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]55
5 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]42
6 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]51
7 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]49
8 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]43
9 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]44
10 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]54
11 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]53
12 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]32
13 หมายเหตุ 3 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]28
14 หมายเหตุ 4 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]19
15 หมายเหตุ 5 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]19
16 หมายเหตุ 7 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]18
17 หมายเหตุ 8 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]17
18 งบแสดงฐานะการเงิน(1) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]26
19 รายงานจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]19
20 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]182
 
หน้า 1|2