องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 


การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs

    รายละเอียดข่าว

แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย

ชุมชนพักอาศัย เช่น บ้านเรือน และอาคารชุด ย่านการค้าและบริการ เช่น ตลาด ร้านค้า ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการ ศาสนสถาน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม

แนวคิด 3 Rs เน้นการลดการคัดแยกและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยหลัก 3 Rs คือ

- Reduce การลดปริมาณขยะ โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง

- Reuse การนำมาใช้ซ้ำ เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ กระดาษพิมพ์หน้าหลัง เป็นต้น

- Recycle การแปรสภาพและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้ใหม่ โดยนำไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง    เอกสารประกอบ การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs
 
3Rs
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2562