องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
 


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและเอกสารการให้ความรู้แก่ประชาชน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรซึ่งเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางตาเถร2021-10-13
2021-09-13
2021-09-01
2020-04-01
2020-01-23
2020-01-13
2019-08-28
2019-08-20
2019-08-01
2019-08-01