องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ


องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  

มอบถุงยังชีพ ของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ให้แก่ผู้พิการ ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย 

เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2564


2021-10-13
2021-09-13
2021-09-01
2020-04-01
2020-01-23
2020-01-13
2019-08-28
2019-08-20
2019-08-01
2019-08-01