องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 

 

  แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclab...[วันที่ 2024-03-20][ผู้อ่าน 22]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร โดยกองสวัสดิการสังคม...[วันที่ 2024-03-11][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัยและการปฐมพยาบาลเ...[วันที่ 2024-03-07][ผู้อ่าน 14]
 
  คณะศึกษาดูงานกลุ่มสตรีตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหว...[วันที่ 2024-03-04][ผู้อ่าน 11]
 
  กองสวัสดิการร่วมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการตรวจค...[วันที่ 2024-02-28][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการป้องกันและลดปัญหาอัคคีภัยในเขตพื้นที่ตำบลบา...[วันที่ 2024-02-23][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากรอบต.บางตาเถร[วันที่ 2024-02-14][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง...[วันที่ 2024-02-06][ผู้อ่าน 12]
 
  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) นำโดยน...[วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐา...[วันที่ 2024-01-31][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจการรับเงินเบี้ยยัง...[วันที่ 2024-01-30][ผู้อ่าน 4]
 
  กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้นผู้ป่วยติดเตีย...[วันที่ 2024-01-29][ผู้อ่าน 16]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7