องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
05 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 181 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 10 เม.ย. 2567 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2567 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 มี.ค. 2567 ]17
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มี.ค. 2567 ]1
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มี.ค. 2567 ]0
6 นายวาทิตย์ ใจธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร พร้อมคณะ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับกำลังพลทหารราบที่ 9 ที่ได้สละกำลังมาช่วยสร้างบ้านพักให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.บางตาเถร [ 25 ก.พ. 2567 ]5
7 ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคคล Health Station บางตาเถร [ 21 ก.พ. 2567 ]3
8 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) [ 7 ก.พ. 2567 ]9
9 ประชาสัมพันธ์การประชุมสถานีรักษ์สุขภาพ (Health Station) [ 3 ก.พ. 2567 ]2
10 รายงานการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 23 ม.ค. 2567 ]3
11 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) [ 22 ม.ค. 2567 ]3
12 ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 [ 15 ม.ค. 2567 ]2
13 ประชาสัมพันธ์โครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 10 ม.ค. 2567 ]3
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ม.ค. 2567 ]7
15 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย [ 3 ม.ค. 2567 ]4
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคักเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ม.ค. 2567 ]4
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ธ.ค. 2566 ]6
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร [ 9 ต.ค. 2566 ]31
19 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 9 ต.ค. 2566 ]24
20 ฐานข้อมุลผู้สุงอายุที่เป็นปัจจุบัน [ 1 มิ.ย. 2566 ]63
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10