องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
เลขที่234 หมู่ที่ 2 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
เบอร์โทร 035-960260 / เบอร์แฟกซ์ 035-960260

E- mail: admin@bangtathen.go.th

Email : saraban_ 60720713@dla.go.th

Web Site : WWW.BANGTHEN.GO.TH

 

แผนที่อบต.