องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
 


คณะศึกษาดูงานกลุ่มสตรีตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


คณะศึกษาดูงานกลุ่มสตรีตำบลแสมสารเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีตำบลบางตาเถรพร้อมนำสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้าน ภายในตำบลบางตาเถร มาแสดงและจัดจำหน่าย

2024-05-15
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-01
2024-04-24
2024-04-13
2024-04-05
2024-03-20
2024-03-11