องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2567


 วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2567 องค์การบริหาส่วนตำบลบางตาเถร โดยกองสวัสดิการสังคมได้จัดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปี2567 

2024-05-15
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-01
2024-04-24
2024-04-13
2024-04-05
2024-03-20
2024-03-11