องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร โดยกองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการติดตามและประเมินเด็กแรกเกิดที่อายุครบ 6 ปี


ติดตามประเมินเด็กแรกเกิดที่อายุครบ 6 ปี จำนวน 15 ราย

2024-05-15
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-01
2024-04-24
2024-04-13
2024-04-05
2024-03-20
2024-03-11