องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
บริการออนไลน์ (E-Service)

จองคิวใช้บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์ Online

สายตรงนายอบต.

สายตรงปลัดอบต.

กระดานเสวนา (ถาม - ตอบ)

- ศูนย์ดำรงธรรม

- แบบฟอร์มขอใช้บริการสถานที่/ห้องประชุม

- ขอรับบริการตัดแต่งกิ่งไม้

- ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง