องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่2 ประจำปี 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]50
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]43
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]44
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]42
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]43
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]42
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]38
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]39
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]39
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]41
11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]145
12 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]138
13 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]196
14 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]195
15 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]191
16 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]140
17 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]136
18 ประชุมสภาสมัยวิสาม้ญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]395
19 ประชุมสภาสมัยวิสาม้ญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]343
20 ประชุมสภาสมัยสาม้ญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]330
 
หน้า 1|2