องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]2
2 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]2
3 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 20 ก.พ. 2567 ]8
4 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]4
5 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]9
6 รายงานการเงินประจำปี 2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]10
7 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]9
8 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]35
9 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]49
10 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]49
11 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]56
12 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]57
13 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี2565 [ 28 มี.ค. 2566 ]63
14 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]58
15 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]56
16 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]64
17 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]75
18 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]86
19 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]85
20 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]83
 
หน้า 1|2|3