องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]309
42 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]358
43 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]357
44 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]349
45 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]309
46 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]318
47 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]313
48 หมายเหตุ 3 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]321
49 หมายเหตุ 4 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]296
50 หมายเหตุ 5 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]298
51 หมายเหตุ 7 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]300
52 หมายเหตุ 8 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]353
53 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]355
54 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]308
 
|1|2หน้า 3