องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
015 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 138 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สพ.2089 สายบ้านไผ่ตาโม้ -บ้านท่าข้าม หมู่ที่5-13 ตำบลบางตาเถร กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว1,890 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท [ 11 เม.ย. 2567 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]8
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน๒ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ม.ค. 2567 ]6
4 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน๒ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ธ.ค. 2566 ]11
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่องเผยแพร่การจัดวื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมานร พ.ศ.2567 [ 14 ธ.ค. 2566 ]1
6 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน๒ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 พ.ย. 2566 ]19
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๓(ตามแบบที่อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 พ.ย. 2566 ]18
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]0
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 19 ก.ย. 2566 ]28
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุก ผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ ถนนสายบ้านบางซอ-บ้านโคกเจ็ดลูก หมู่ที่ ๓-๑๘ ตำบลบางตาเถร กว้าง ๖.๐๐เมตร ยาว๑,๗๙๐ เมตรหนา ๐.๐๕เมตรห [ 14 ก.ย. 2566 ]34
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุก ผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ ถนนสายบ้านบางซอ-บ้านโคกเจ็ดลูก หมู่ที่ ๓-๑๘ ตำบลบางตาเถร กว้าง ๖.๐๐เมตร ยาว๑,๗๙๐ เมตรหนา ๐.๐๕เมตรห [ 14 ก.ย. 2566 ]24
12 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ ถนนสายบ้านบางซอ-บ้านโคกเจ็ดลูก หมู่ที่ ๓-๑๘ ตำบลบางตาเถร กว้าง ๖.๐๐เมตร ยาว๑,๗๙๐ เมตรหนา ๐.๐๕เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๔๐ ตาร [ 7 ก.ย. 2566 ]22
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 7 ก.ย. 2566 ]82
14 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สายบ้านท่าข้าม-บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ 13-6 ตำบลบางตาเถร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,100 ตา [ 2 มิ.ย. 2566 ]53
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สายบ้านไผ่สัก-คลองกำนันวัง หมู่ที่ 8-10 ตำบลบางตาเถร กว้าง 4 เมตร ยาว 2,750 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมต [ 1 มิ.ย. 2566 ]56
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตโดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สพ.ถ.๗๔-๓ สายบ้านไผ่โรงวัว-บ้านท่าข้าม หมู่ที่๑๑-๑๓ ตำบลบางตาเถร กว้าง ๖ เมตร ยาว๑,๘๐๐ เมตร [ 9 ธ.ค. 2565 ]83
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ธ.ค. 2565 ]72
18 ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตโดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สพ.ถ.๗๔-๓ สายบ้านไผ่โรงวัว-บ้านท่าข้าม หมู่ที่๑๑-๑๓ ตำบลบางตาเถร กว้าง ๖ เมตร ยาว [ 22 พ.ย. 2565 ]84
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ หมู่ที่๑๘-๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๗๔-๐๐๑ ถนนสายบ้านบางซอ-บ้านโคกเจ็ดลูก กว้าง ๖ เมตร ยาว๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑ [ 12 ก.ย. 2565 ]102
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ หมู่ที่๑๘-๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๗๔-๐๐๑ ถนนสายบ้านบางซอ-บ้านโคกเจ็ดลูก กว้าง ๖ เมตร ยาว๑ [ 6 ก.ย. 2565 ]97
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7