องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
07 แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 18 ม.ค. 2566 ]6
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]5
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 [ 16 มี.ค. 2565 ]173
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 19 ก.พ. 2564 ]137
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 6 ต.ค. 2563 ]141
6 รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 6 ต.ค. 2563 ]136
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 20 พ.ค. 2563 ]138
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 24 ก.พ. 2563 ]156
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 [ 30 พ.ย. 542 ]77