องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
 
วัดโบสถ์ดอนลำแพน(โบสถ์กระเถิบ)
 
ผักตบชวาสินค้าสร้างรายได้
 
วัดไผ่โรงวัวและตลาดปลาที่บางตาเถร
 
ปลูกผักบุ้ง เลี้ยงกุ้ง ที่บางตาเถร
 
การแปรรูปปลาเพื่อสร้างรายได้ที่บางตาเถร
 
พ่อหลวงของแผ่นดิน
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10